Algemene voorwaarden van

Anahatayogi, MaPaKi

 

Annemarie Borgers

Midgard 70

1948 CE Beverwijk

tel 0628438702 info@mapaki.nl

kvk nummer 70455791

 

Algemeen

Dit is versie 3.0 van de algemene voorwaarden van Anahatayogi, MaPaKi, en vervangt alle voorgaande Algemene voorwaarden van MaPaKi

 

Algemene voorwaarden (zwangerschaps-) massage en babymassage

Wanneer u bij Anahatayogi, MaPaKi en Annemarie Borgers,  een afspraak maakt voor een behandeling of sessie, gaan wij ervanuit dat u kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 

Wij behandelen preventief, niet therapeutisch. De massages die wij aanbieden zijn niet bedoeld om ‘medische condities’ (zoals ziekte, of acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te genezen. In bepaalde gevallen kunnen wij besluiten om af te zien van het geven van een massage en u door te verwijzen naar een arts of (complementair) specialist.

 

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaart u dat u ons niet aansprakelijk kan stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen, of nawerkingen bij u of uw kind van een massage die u bij Anahatayogi, MaPaKi en Annemarie Borgers heeft ondergaan.

 

U bent als cliënt zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die u tijdens het anamnesegesprek aan Anahatayogi, MaPaKi en Annemarie Borgers,  verstrekt, opdat wij de massage zo verantwoord en veilig mogelijk uit kunnen voeren.

Eventuele persoonsgegevens die u voor of tijdens de massage met ons deelt, worden vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden verstrekt. Vanuit onze beroepsethiek als zorggever houden wij ons aan een geheimhoudingsplicht.

U wordt vriendelijk verzocht om mobiele telefoons, piepers en dergelijke uit te schakelen of op stil te zetten voor aanvang van de massage, tenzij anders afgesproken met de masseur.

U kunt van ons verwachten dat hygiëne belangrijk is en wij verwachten dat van u als cliënt ook.

Wederzijds respect en een veilige sfeer, zowel voor u als de masseur, zijn een vanzelfsprekendheid. De massages die wij aanbieden, hebben niets te maken met erotiek of seks. Cliënten die seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen uitvoeren, worden niet verder gemasseerd en de masseur zal direct verstrekken. De cliënt dient deze behandeling evengoed te betalen.

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal, of verlies van uw persoonlijke eigendommen.

 

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Afspraken die binnen 24 uur zonder geldige reden worden afgezegd, kunnen geheel aan u worden doorberekend. Onder geldende reden wordt in deze verstaan, ziekte en koorts bij u of kind.

 

De betaling wordt via een betaalverzoek gedaan. Bij een losse afspraak achteraf, en bij een strippenkaart of cursus vooraf.

 

Bij het maken van een afspraak worden altijd uw naam, e-mailadres telefoonnummer en adres vastgelegd voor onze administratie. Heeft u een afspraak geboekt via ons online boekingssysteem, dan ontvangt u hiervan een bevestiging per e-mail.

 

De Vouchers ontvangen bij het inschrijven voor een zwangerschapsyogacursus zijn respectievelijk 1) geldig tijdens de zwangerschap en )2 geldig tot een jaar na de bevalling. Beide zijn slechts eenmalig te gebruiken onder vermelding van je zwangerschapsyogacursusgroepsnummer.

 

Aanbiedingen zijn geldig gedurende de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt en niet in combinatie met de korting vouchers.

 

 

Algemene voorwaarden voor zwangerschapsyoga en postnatale mamayoga

 

Doe makkelijk zittende kleding aan, neem iets te drinken, sokken en jouw eigen handdoek mee. Matten en kussens zijn aanwezig. Wees 5-10 minuten voor aanvang van de les aanwezig.

 

Vergoeding verzekering: Enkele  grote zorgverzekeraars vergoeden een deel van deze cursus. Per verzekering zijn de eisen hiervoor verschillend. Het is mogelijk een totaalfactuur voor de lessen te ontvangen. Anahatayogi, MaPaKi en Annemarie Borgers reduceert de prijs van deze cursus niet indien de zorgverzekeraar niet of niet alles vergoed.

 

Geef voorafgaand aan de les aan de docent aan of je lichamelijke en/of psychische klachten hebt of medicijnen gebruikt. De docent kan hier dan rekening mee houden tijdens het lesgeven. In bepaalde gevallen kan een medische verklaring worden gewenst voordat deelname aan lessen kan plaatsvinden. Nalatigheid hierin valt onder verantwoording van de cursist. Algeheel geldt dat Anahatayogi, MaPaKi en Annemarie Borgers niet aansprakelijk kan worden gesteld voor lichamelijke en/of psychische schade aan moeder en/of kind voortkomend uit het volgen van zwangerschapsyoga en/of mamayoga lessen. Het deelnemen aan de lessen geschiedt dus op eigen risico. Ook is Anahatayogi, MaPaKi en Annemarie Borgers, niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen.

 

Inschrijving

Aanmelding kan door het contactformulier in te vullen. De inschrijving voor de cursus is definitief als het inschrijfformulier ingevuld terug ontvangen is. Je ontvangt een mail ter bevestiging hiervan.

 

Annulering inschrijving

Een inschrijving kan worden geannuleerd in geval van medische klachten, indien men een verklaring van de verloskundige of arts kan overleggen. Annulering dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Als zonder medische redenen de cursus minder dan 2 weken voor de eerste les wordt afgezegd, wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht.

 

Verzuim

Bij onvoldoende aanmeldingen of ziekte van de docent, kan de les online plaats vinden, worden verplaatst of geannuleerd. Er wordt geen lesgeld gerestitueerd. Bij afwezigheid van de cursist graag tijdig de docent telefonisch of via de e-mail inlichten. Verzuimde lessen worden niet ingehaald of verrekend. Behalve als hier persoonlijk afspraken over gemaakt worden.

 

Betalingsvoorwaarden

Voor deelname aan de eerste les moet het totaalbedrag zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL57 KNAB 0400501015 t.n.v. Anahatayogi. Hiervoor wordt een betaalverzoek aan de leerling gestuurd. Zijn er omstandigheden waardoor het lesgeld niet in een keer betaald kan worden, zijn hier altijd afspraken over mogelijk.  Indien om medische redenen eerder dan 37 weken zwangerschap geen lessen meer kunnen worden gevolgd, vindt in overleg restitutie van het lesgeld plaats vanaf het moment van stoppen van de cursus na voor 37 weken zwangerschap. Als je bevalt tussen week 37-42 van de zwangerschap vindt geen restitutie van het lesgeld plaats. Bij verzuim wegens vakantie of ziekte dient het lesgeld te worden doorbetaald. Behalve als er persoonlijke afspraken over gemaakt worden.